Aptauja
Arī lauksaimniekiem savā darbībā nākas saskarties ar bīstamo kravu pārvadājumiem, piemēram, pārvadājot degvielu vai agroķīmiju (amonija nitrātu). Vai jūs zināt, kā jāaprīko transportlīdzeklis (ar speciālām atzīmēm, personīgiem aizsarglīdzekļiem), ar kuru pārvadā bīstamās kravas:
Aptauju saraksts