MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas flotes modernizācija”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 23.02.2017