MK instrukcijas projekts “Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta instrukcijas projekts: „Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība” un...

Publicēts: 18.08.2017

Likuma projekts „Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likuma projekts „Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā” un tā anotācija.

Publicēts: 17.08.2017

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu...

Publicēts: 17.08.2017

Ministru kabineta rīkojuma projekts:„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts:„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un...

Publicēts: 16.08.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos““

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās...

Publicēts: 16.08.2017