MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Inovācija”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 23.03.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21. decembra noteikumos Nr. 1165 „Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu(..)””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21. decembra noteikumos Nr. 1165 „Kārtība, kādā izsniedz...

Publicēts: 23.03.2017

MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 3. marta noteikumos Nr. 116 „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 3. marta noteikumos Nr. 116 „Noteikumi par zvejas un...

Publicēts: 17.03.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr.127 “Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija (..)""

Saņemto komentāru skaits (16)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr.127 “Noteikumi par ziņojamām,...

Publicēts: 16.03.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumos Nr.145 “Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumos Nr.145 “Noteikumi par veterinārajām...

Publicēts: 16.03.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr.127 “Epizootiju uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība""

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr.127 “Epizootiju uzliesmojuma un draudu...

Publicēts: 16.03.2017