MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas flotes modernizācija”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 23.02.2017

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 554 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu...""

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 554 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu...

Publicēts: 15.02.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr.52 “Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr.52 “Noteikumi par zinātniskiem...

Publicēts: 10.02.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr. 692 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr. 692 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 08.02.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””...

Publicēts: 03.02.2017

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 02.02.2017

“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā””

Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta...

Publicēts: 26.01.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un...

Publicēts: 26.01.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17.februāra noteikumos Nr. 152 „Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17.februāra noteikumos Nr. 152 „Lopbarības augu  sēklaudzēšanas un sēklu...

Publicēts: 26.01.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29.jūnija noteikumos Nr. 592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29.jūnija noteikumos Nr. 592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības...

Publicēts: 26.01.2017

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 19.01.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26.maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26.maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un...

Publicēts: 13.01.2017