Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu...

Publicēts: 17.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likuma projekts „Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā” un tā anotācija.

Publicēts: 17.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās...

Publicēts: 16.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts:„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un...

Publicēts: 16.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām...

Publicēts: 11.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti informatīvā ziņojuma „Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030” projekts, protokollēmuma projekts un pielikums.  

Publicēts: 04.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti informatīvā ziņojuma „Informatīvais ziņojums par vēja elektrostaciju parka projektēšanas un būvniecības ieceri Ventspils novadā” projekts,...

Publicēts: 21.07.2017
Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 369 “Obligātās nekaitīguma prasības...

Publicēts: 20.07.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”, tā anotācija un pielikums.  

Publicēts: 07.07.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 224 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 07.07.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo...

Publicēts: 04.07.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 „Gaļas liellopu pārraudzības...

Publicēts: 30.06.2017