MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža...

Publicēts: 13.05.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu...

Publicēts: 13.05.2017

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju...

Publicēts: 11.05.2017

Likumprojekts “Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 11.05.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta noteikumos Nr. 649 “Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 „Trušu un kažokzvēru pārraudzības...

Publicēts: 11.05.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 808 “Noteikumi par materiāliem un...

Publicēts: 11.05.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr.605 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās (..)”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr.605 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 27.04.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 “Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 “Lauksaimniecības datu centra...

Publicēts: 27.04.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju...

Publicēts: 21.04.2017

MK noteikumu projekts “Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā”, tā...

Publicēts: 20.04.2017

MK noteikumu projekts “Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikumu projekts „Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”, tā anotācija un pielikums.  

Publicēts: 19.04.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 „Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 „Slaucamo govju un slaucamo kazu...

Publicēts: 13.04.2017