MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14. augusta noteikumos Nr. 554 „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14. augusta noteikumos Nr. 554 „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu...

Publicēts: 28.12.2016

MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr. 880 „Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 „Lauksaimniecības datu centra...

Publicēts: 22.12.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 15.12.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 991 “Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 991 “Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu...

Publicēts: 14.12.2016

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības...

Publicēts: 13.12.2016

MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielā apjomā piegādā galapatērētājam un higiēnas prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielā apjomā piegādā galapatērētājam un higiēnas...

Publicēts: 12.12.2016

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr.1247 „Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr.1247 „Latvijas izcelsmes laukaugu un...

Publicēts: 09.12.2016

MK noteikumu projekts “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība”, tā anotācija...

Publicēts: 10.11.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo...

Publicēts: 09.11.2016

MK noteikumu projekts “Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un apriti”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un apriti”, tā anotācija un pielikumi...

Publicēts: 03.11.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas...

Publicēts: 03.11.2016

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu...

Publicēts: 20.10.2016