Grozījumi MK 29.06.2010. noteikumos Nr.592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu...

Publicēts: 10.01.2014

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 „Kārtība, kādā piešķir valsts un...

Publicēts: 10.01.2014

Grozījumi MK 27.10.2009. noteikumos Nr.1247 „Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 „Latvijas izcelsmes laukaugu un...

Publicēts: 10.01.2014

Grozījumi MK 11.01.2011. noteikumos Nr.32 „Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.32 „Noteiktos apstākļos audzējamas...

Publicēts: 10.01.2014

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 „Kārtība, kādā piešķir valsts un...

Publicēts: 10.01.2014

Grozījumi MK 09.02.2010. noteikumos Nr.124 „Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.124 „Dārzeņu pavairojamā materiāla...

Publicēts: 10.01.2014

Grozījumi MK 18.08.2008. noteikumos Nr.669 „Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu...

Publicēts: 10.01.2014

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības...

Publicēts: 20.12.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu...

Publicēts: 20.12.2013

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas...

Publicēts: 16.12.2013