Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta noteikumos Nr.362 „Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta noteikumos Nr.362 „Nacionālās augu šķirņu padomes...

Publicēts: 19.02.2014

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 13.02.2014

Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 „Noteikumi par īpašām prasībām...

Publicēts: 13.02.2014

Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 „Veterinārās prasības to dzīvnieku...

Publicēts: 06.02.2014

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 „Kārtība, kādā veic brucelozes...

Publicēts: 06.02.2014

Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta...

Publicēts: 06.02.2014

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171 „Noteikumi par dzīvnieku liemeņu...

Publicēts: 06.02.2014

Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 06.02.2014

Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu „Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija valsts akciju sabiedrībai „Lauku attīstības fonds”

Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 6.jūnija rīkojumā Nr.252 „Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu...

Publicēts: 24.01.2014

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti gozījumi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības...

Publicēts: 24.01.2014