Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju...

Publicēts: 06.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu "Kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā,...

Publicēts: 06.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 „Kārtība, kādā piešķir valsts un...

Publicēts: 06.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr. 1040 „Piena kvotu administrēšanas noteikumi”" un tā...

Publicēts: 06.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.753 „Valsts tehniskās uzraudzības...

Publicēts: 05.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam", pielikumus.  

Publicēts: 05.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas...

Publicēts: 05.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un...

Publicēts: 05.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 „Pārtikas un veterinārā dienesta...

Publicēts: 23.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi  Ministru kabineta 2011. gada 11.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par ūdens un augsnes...

Publicēts: 23.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" un tā anotācija.  

Publicēts: 23.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumā „Datu vākšana”" un tā anotācija.  

Publicēts: 16.10.2014