MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 02.02.2017

“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā””

Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta...

Publicēts: 26.01.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29.jūnija noteikumos Nr. 592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29.jūnija noteikumos Nr. 592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības...

Publicēts: 26.01.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un...

Publicēts: 26.01.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17.februāra noteikumos Nr. 152 „Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17.februāra noteikumos Nr. 152 „Lopbarības augu  sēklaudzēšanas un sēklu...

Publicēts: 26.01.2017

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 19.01.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26.maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26.maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un...

Publicēts: 13.01.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14. augusta noteikumos Nr. 554 „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14. augusta noteikumos Nr. 554 „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu...

Publicēts: 28.12.2016

MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr. 880 „Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 „Lauksaimniecības datu centra...

Publicēts: 22.12.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 15.12.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 991 “Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 991 “Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu...

Publicēts: 14.12.2016

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības...

Publicēts: 13.12.2016