MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 „Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 „Eļļas augu un šķiedraugu...

Publicēts: 21.09.2016

MK noteikumu projekts „Noteikumi par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu”, tā anotācija un pielikumi.  

Publicēts: 16.09.2016

MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības...

Publicēts: 15.09.2016

Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"” un tā anotācija.  

Publicēts: 09.09.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 326 “Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 326 “Veterināro zāļu izplatīšanas un...

Publicēts: 08.09.2016

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums”" un tā...

Publicēts: 08.09.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr. 19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr. 19 “Darbības programmas "Izaugsme un...

Publicēts: 08.09.2016

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta...

Publicēts: 08.09.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 4. novembra noteikumos Nr. 913 “Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanas kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 4. novembra noteikumos Nr. 913 “Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina...

Publicēts: 06.09.2016

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to...

Publicēts: 05.09.2016

MK noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Atbalsts saglabāšanas pasākumiem”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Atbalsts saglabāšanas pasākumiem”...

Publicēts: 29.08.2016

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai"”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266  „Labturības prasības mājas (istabas)...

Publicēts: 19.08.2016