Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 Valsts atbalsta piešķiršanas...

Publicēts: 31.07.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības...

Publicēts: 20.07.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumos Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 20.07.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Meliorācijas kadastra noteikumi”, tā anotācija un pielikums.  

Publicēts: 20.07.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju...

Publicēts: 02.07.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 28.06.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi” , un tā anotācija.  

Publicēts: 20.06.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšana un atzīšana, kā arī šķirnes...

Publicēts: 13.06.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 13.06.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās...

Publicēts: 12.06.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 “Noteikumi par ūdens un augsnes...

Publicēts: 07.06.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu un augu produktu...

Publicēts: 04.06.2018