MK noteikumu projekts “Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un apriti”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un apriti”, tā anotācija un pielikumi...

Publicēts: 03.11.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas...

Publicēts: 03.11.2016

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu...

Publicēts: 20.10.2016

MK noteikumu projekts „Grozījums MK 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbību nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769  "Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 20.10.2016

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 19.10.2016

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 31. maija noteikumos Nr. 377 “Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 31. maija noteikumos Nr. 377 “Spirta aprites kārtība...

Publicēts: 13.10.2016

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas...

Publicēts: 10.10.2016

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla...

Publicēts: 10.10.2016

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteikumos Nr. 624 „Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteikumos Nr. 624 „Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma...

Publicēts: 05.10.2016

MK noteikumu projekts “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi”, tā anotācija un pielikumi.  

Publicēts: 04.10.2016

MK noteikumu projekts „ Noteikumi par institūciju un komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par institūciju un komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko...

Publicēts: 29.09.2016

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas ostas un izkraušanas vietas”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 29.09.2016