Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu "Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums...

Publicēts: 02.03.2017

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 28.02.2017

MK noteikumu proj. "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un (..)”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 “Noteikumi par Profesiju...

Publicēts: 27.02.2017

MK noteikuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 623 “Meliorācijas kadastra noteikumi”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 623 “Meliorācijas kadastra noteikumi”...

Publicēts: 27.02.2017

MK noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas...

Publicēts: 27.02.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas flotes modernizācija”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 23.02.2017

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 554 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu...""

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 554 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu...

Publicēts: 15.02.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr.52 “Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr.52 “Noteikumi par zinātniskiem...

Publicēts: 10.02.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr. 692 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr. 692 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 08.02.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””...

Publicēts: 03.02.2017

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 02.02.2017

“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā””

Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta...

Publicēts: 26.01.2017