Aptauju arhīvs

15.07 2019

Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas ekonomiskajiem mērķiem jums ir svarīgākais

15.07 2019

Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas sociālekonomiskajiem mērķiem jums ir svarīgākais

15.07 2019

Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas vides un klimata mērķiem jums ir svarīgākais

14.05 2019

Vai, jūsuprāt, bioekonomika attiecas uz lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību?

01.04 2019

Kur Jūs šogad uzzinājāt par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates izbraukuma grafiku?

11.03 2019

Vai jums ir bijušas domstarpības ar Valsts policiju, veicot bīstamo kravu pārvadājumus:

18.02 2019

Mēslošanas līdzekļa urīnvielas (karbamīda) aizstāšana ar amonija nitrātu ir efektīvs amonjaka emisiju samazināšanas veids.
Vai, jūsuprāt, Latvijā šāds pasākums būtu viegli ieviešams

28.01 2019

Vai jūs zināt, kā jāaprīko transportlīdzeklis (ar speciālām atzīmēm, personīgiem aizsarglīdzekļiem), ar kuru pārvadā bīstamās kravas:

02.01 2019

Vai gada nogales svinībās jūsu galdā būs kāds no Latvijas produktiem, kurš ierakstīts ES pārtikas kvalitātes shēmu reģistrā

17.12 2018

Pārtiku, ko uzskatāt par nelietojamu uzturā, jūs galvenokārt

03.12 2018

Kuriem kritērijiem, jūsuprāt, jābūt noteicošiem, iedalot saimniecības pēc lieluma:

12.11 2018

Vai jau esat apmainījis traktortehnikas vadītāja apliecību?