Publiskie iepirkumi

Iepirkuma numurs:
Tips:
Veids:
Apraksts:
Pieteikuma termiņa gads:
Slēgtie iepirkumi

Zemkopības ministrija

Iepirkumu ID nr.

Iepirkuma nosaukums

Izsludināts

Pieteikuma termiņš

ZM/2018/7_ELFLA

Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana lopkopības nozarē

22.03.2018

24.04.2018 11:00

ZM/2018/10_ELFLA

Uz rezultātiem balstītu agrovides pasākumu ieviešanas iespēju novērtējums

19.03.2018

03.04.2018 11:00

ZM/2018/1_ELFLA

Individuālu konsultāciju sniegšana par mežsaimniecības jautājumiem

07.02.2018

09.03.2018 11:00

ZM/2018/2_ELFLA_EJZF

„Zemkopības ministrijas amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana”

25.01.2018

15.02.2018 11:00

Valsts meža dienests

Iepirkumu ID nr.

Iepirkuma nosaukums

Izsludināts

Pieteikuma termiņš

VMD 2018/3

Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšana, papildināšana un izmaiņu realizācija

28.02.2018

03.04.2018 10:00