Augu šķirņu aizsardzība

Augu šķirņu aizsardzību regulē Augu šķirņu aizsardzības likums, kura mērķis ir reglamentēt augu šķirņu aizsardzības tiesību piešķiršanu un nodrošināt augu šķirņu tiesību aizsardzību. Šķirņu aizsardzība nozīmē, ka selekcionāram ir tiesības pretendēt uz atlīdzību par aizsargātās šķirnes tālāku izmantošanu. Lai šķirni oficiāli atzītu un aizsargātu tai, ir jāveic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes (AVS) pārbaude. Šķirnes (AVS) pārbaudi veic saskaņā ar Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) šķirnes pārbaudes protokoliem vai Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīnijām.

Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā ir pieejama informācija par AVS pārbaudes veicējiem, kā arī Latvijas aizsargāto augu šķirņu saraksts.

Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir jāmaksā atlīdzība par Latvijā aizsargāto šķirņu izmantošanu. Sīkāka informācija pieejama Latvijas sēklaudzētāju asociācijas mājaslapā.