Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija

 • Pakalpojuma kods:
  LDC.30
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauksaimniecības datu centrs
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Dzīvniekam jābūt reģistrētam „Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotajā informācijas sistēmā”. Pakalpojums ir pieejams dzīvnieka turēšanas adreses maiņai LR. informāciju var aktualizēt pats mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks autorizējoties portālā : www.Latvija.lv

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • E-adrese