Lauku saimniecību modernizācija

 • Pakalpojuma kods:
  LAD 121
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Ekonomiskās darbības rādītājus izvērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem ekonomiskās dzīvotspējas kritērijiem.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens