Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei

 • Pakalpojuma kods:
  LAD 16.2
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei. Atbalsta intensitāte: 90 % no attiecināmajām izmaksām Ja projekta īstenošanas mērķis ir saistīts ar lauksaimniecības produktu vai meža produktu pārstrādi, labuma guvējiem no tā īstenošanas ir jābūt arī primārajiem ražotājiem lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens