Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

 • Pakalpojuma kods:
  LAD 5
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
1. Sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību (epizootiju) un augu karantīnas organismu (epifitotiju) riska mazināšanai 2. Sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību (epizootiju) un augu karantīnas organismu (epifitotiju) radīto zaudējumu seku novēršanai, nodrošinot lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla atjaunošanu, tajā skaitā, pieļaujot analogu lauksaimniecības ražošanu, kā arī dzīvnieku, vai ilggadīgo augu stādu iegādi, izņemot viengadīgu augu stādu iegādi un to stādīšanu.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens