Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām (ALA)

 • Pakalpojuma kods:
  LAD ALA
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Pieņemt un izvērtēt Platību maksājumu iesniegumu atbalsta saņemšanai, pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemt par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens