Vienotais platības maksājums (VPM)

 • Pakalpojuma kods:
  LAD VPM
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Nodrošināt ienākumu atbalstu lauku iedzīvotājiem, novērst lauksaimniecībā izmantojamās zemes pamešanu un aizaugšanu, kā arī nodrošināt laba lauksaimniecības un vides stāvokļa saglabāšanu tajā.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens