Vienotais platības maksājums (VPM)

 • Pakalpojuma kods:
  LAD VPM
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
VPM var saņemt, ja: 1.platība atbilst atbalsttiesīgas lauksaimniecības zemes kritērijiem; 2.ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2018.; 3.pieteiktā platība ir vismaz 1 ha, bet lauka platība ir vismaz 0,3 ha. Piesakoties VPM, lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam! Vienotajā iesniegumā lauksaimniekam: •jādeklarē visa apsaimniekotā lauksaimniecības zeme, t.sk. platība, kas ir mazāka par 0,3 ha, kā arī platība, ko nepiesaka atbalstam; •nav jādeklarē zeme, kuru iznomā citai personai (to arī nedrīkst deklarēt ka platību bez atbalsta).

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • E-adrese