Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm

 • Pakalpojuma kods:
  LAD ZDG
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Atbalstu var saņemt par šādām zīdītājgovīm: Gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku; govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā, Švices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles Pelēkā u.c. šķirnes); telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens