Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem (no 2016. gada)

 • Pakalpojuma kods:
  LAD.20
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Pakalpojuma mērķis - sekmēt dalībvalstīs un trešās valstīs veiktos pasākumus un papildināt tos ar informācijas un reklāmas pasākumiem, kuru nolūks ir vērst patērētāju uzmanību uz Savienības produktiem raksturīgām īpašībām un priekšrocībām, īpaši attiecībā uz pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, īpašām ražošanas metodēm, uzturvērtību un veselīgumu, marķējumu, dzīvnieku labturības standartiem un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens