Kredītprocentu dzēšana

 • Pakalpojuma kods:
  LAD.28
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumu mērķis ir nodrošināt lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politikas jomu.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens