Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)

 • Pakalpojuma kods:
  LAD.36
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, kas ir atbilstošas Lauku attīstības programmai un Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai, iekļautas vietējo rīcības grupu izstrādātajās vietējās attīstības stratēģijās, un uzlabo sociālo situāciju laukos, veido labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis papildu atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai. Vietējās rīcības grupas uz papildu atbalstu var pieteikties no 2018.gada 23.jūlija līdz 2019.gada 1.februārim. Papildu pieejamais publiskais finansējums: LAP pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” pieejamais atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir EUR 20 585 104. 2) RP pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” pieejamais atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir EUR 5 880 000.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • E-adrese