MSAF iesnieguma veidlapa, informācija par projektu iesniegšanas kārtību

Iesniegumus fonda finansējuma saņemšanai pieņem Zemkopības ministrijas (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) Meža departamentā, 1118. kabinetā, tālr. 67027554; e-pasts – msaf@zm.gov.lv 14 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Iesnieguma veidlapa, informācija par projektu iesniegšanas kārtību un 2014.gadā atbalstāmajām fonda līdzekļu izlietojuma prioritātēm.