Inovācija

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 11.01
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pasākuma mērķis ir inovācijas zvjeniecībā un akvakultūrā, uzlabojot produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes.