Atbalsts saglabāšanas pasākumiem

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 11.14
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
-