Atbalsts saglabāšanas pasākumiem

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 11.14
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pasākumā atbalsta stikla zušu (Eiropas zušu Anguilla anguilla) ielaišanu Latvijas iekšējos ūdeņos atbilstoši Noteikumu Nr.722 1.pielikumam un attiecīgās ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem