Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 16.2
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei. Atbalsta intensitāte: 90 % no attiecināmajām izmaksām Ja projekta īstenošanas mērķis ir saistīts ar lauksaimniecības produktu vai meža produktu pārstrādi, labuma guvējiem no tā īstenošanas ir jābūt arī primārajiem ražotājiem lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē