Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 19.2
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
-