Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 302
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pasākuma mērķis ir atbalstīt zušu (Anguilla anguilla sugas Eiropas zušu) ielaišanu Latvijas ezeros.