Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 411/413
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
LEADER aktivitātēm - veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanos.