Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 43.02
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Atbalsta pasākuma mērķis ir palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju.