Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 54.04
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.