Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 6.3.
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Atbalsta mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.