Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 8.5
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Pasākuma aktivitātes: 1. jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu 2. neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā 3. valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.