Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 8.5
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
-