Ražotāju grupu un organizāciju izveide

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 9.1
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pasākuma „Ražotāju grupu un organizāciju izveide” mērķis ir ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām, preču sagatavošana pārdošanai, kā arī pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana, vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību un uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana un veicināšana.