Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

  • Pakalpojuma kods:
    LAD ADE
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Pieņemt , izvērtēt iesniegumu un lemt par akcīzes nodokļa atbrīvošanu dīzeļdegvielai piešķiršanu vai nepiešķiršanu.