Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

  • Pakalpojuma kods:
    LAD ADSI
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Mērķis - ir veicināt lauku ainavas uzturēšanu un sekmēt lauksaimniecisko darbību teritorijās, kurās ir apgrūtināta lauksaimnieciskā darbība.