Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām (ALA)

  • Pakalpojuma kods:
    LAD ALA
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Pieņemt un izvērtēt Platību maksājumu iesniegumu atbalsta saņemšanai, pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemt par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt.