Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm

  • Pakalpojuma kods:
    LAD AM
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atbalstu par aitu māti var saņemt, ja dzīvnieku reģistrē, apzīmē (20 dienu laikā pēc piedzimšanas un pirms tas atstāj ganāmpulku, kurā piedzimis) un par tiem regulāri sniedz informāciju normatīvos aktos paredzētā kārtībā; Saimniecības ganāmpulkā pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.jūliju ir ne mazāk par 10 aitu mātēm, kuras saskaņā ar LDC datiem ir vienu reizi atnesušās vai vecākas par gadu; Saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādītos dzīvniekus vismaz simts dienas, skaitot no kārtējā gada 16.jūlija (t.i. līdz 24.oktobrim).