Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

  • Pakalpojuma kods:
    LAD BDUZ
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Īstenojot aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.