Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

  • Pakalpojuma kods:
    LAD BLNPKSH
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā atbilstoši sertificēto produktu skaitam paredzēts: 1. Primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas realizē fasētus, marķētus sertificētus produktus, kuru marķēšanā izmanto bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas zaļās krāsas norādi