Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

  • Pakalpojuma kods:
    LAD NIM
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) ir kkgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs saistībā ar Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK.