Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai

  • Pakalpojuma kods:
    LAD NPKSH
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014. Atbalsta mērķis ir veicināt nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un tās produktu atpazīstamību. Atbalsts 50 000 euro apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) paredzēts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un tās produktu atpazīstamības veicināšanai saistībā ar regulas Nr. 702/2014 24. panta 2. punktu.