Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība)

  • Pakalpojuma kods:
    LAD RAZ
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pasākumā atbalstu var saņemt atzītas ražotāju organizācijas par izdevumiem, kas radušies, izstrādājot ražošanas un tirdzniecības plānu un īstenojot tajā paredzētās darbības.