Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

  • Pakalpojuma kods:
    LAD SVIN
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Īstenojot šo aktivitāti mērķis ir nodrošināt dabiskajiem apputeksnētājiem un medus bitēm atbilstošu vidi, kas veicinās biškopības attīstību, audzējot augus nektāra ieguvei.