Vājpiena pulvera realizācija

  • Pakalpojuma kods:
    LAD VPP
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lauku atbalsta dienests paziņo, ka pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2016/2080 tiek uzsākta 643 tonnu intervences vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā.