Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

  • Pakalpojuma kods:
    LAD VSMD
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Īstenojot aktivitāti "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā", tiks veicināta apkārtējās vides saglabāšana un uzlabošana, pēc iespējas mazāk un kontrolēti izmantojot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī minerālmēslojumu visā valsts teritorijā, it īpaši tajos valsts apgabalos, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.