Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm

  • Pakalpojuma kods:
    LAD ZDG
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atbalstu var saņemt par šādām zīdītājgovīm: Gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku; govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā, Švices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles Pelēkā u.c. šķirnes); telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu.