Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.11_11
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Atbalsta mērķis ir nodrošināt pārtikā izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu nekaitīgumu.