Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.11_18
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecībā izmantojamo zinātnes projektu īstenošanu un praktisku izmantošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanā un sabiedrības izglītošanu lauksaimniecības jomā.