Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.11_2
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.