Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.11_26
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atbalsta mērķis ir veicināt kooperācijas attīstību.