Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.19
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) likmes 5% apmērā piemērošanai var pieteikties subsidētās elektroenerģijas ražotāji, kas atbilst Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 5.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām. SVARĪGI - Sākotnējā iesnieguma laicīgas neiesniegšanas gadījumā vai neprecīzas informācijas iesniegšanas gadījumā, ja LAD būs nepieciešama papildus informācija, LAD ir tiesīgs sākotnējo iesniegumu izskatīt mēneša laikā, līdz ar to atbalsta pretendentam par janvāra mēnesi varētu nepiešķirt nodokļa atlaidi. !!! Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma Pārejas noteikumu 1.punktā teikts - Nodokli piemēro apliekamajiem ienākumiem, kas gūti no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim. Sākot ar 2018.gada janvāra mēnesi SEN vairs nepiemēro.